Disclaimer Mamacafé Nijkerk

Beweringen en meningen, geuit in artikelen, blogs en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van het Mama Café Nijkerk. Het Mama Café Nijkerk kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Het Mama Café en het bijbehorend organisatie-team is op geen enkele wijze aansprakelijk dan wel verantwoordelijk voor ongelukken of beschadigingen die ontstaan tijdens activiteiten die het Mama Café Nijkerk organiseert. Tijdens activiteiten van het Mama Café Nijkerk ligt de verantwoordelijkheid bij de ouders. Het Mama Café Nijkerk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongelukken of beschadigingen.

Tijdens activiteiten georganiseerd tijdens het Mama Café Nijkerk worden regelmatig foto's gemaakt om te kunnen delen via de nieuwsbrief en/of de social media accounts van het Mama Café Nijkerk. Wilt u niet dat ervan uw kind een foto wordt gemaakt, wilt u dit dan aan ons doorgeven. Mocht u toch een foto tegenkomen waar u en/of uw kind op staat waar onverhoopt geen toestemming voor heeft gegeven deze te maken en/of online te plaatsen of als u deze toestemming wil intrekken dan kunt u contact met ons opnemen om deze te verwijderen.

Menu